autystyczna, autentyczna historia

Projekt Zobaczyć lili

Zmień z nami świat! Dzięki wielu inicjatywom budujemy społeczną świadomość w tematyce autyzmu. Chciałbyś nam pomóc? Chcesz być częścią drużyny Lili?